Till medierna

Kampanjen som startar i juni uppmuntrar alla att betrakta landsbygden ur ett nytt perspektiv. Kampanjen ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, som administreras av jord- och skogsbruksministeriet och som uppmuntrar sin målgrupp att komma med egna idéer för att utveckla landsbygden. Eftersom 95 procent av Finland består av landsbygd är detta ett projekt som gagnar hela landet och alla dess invånare.

Tilläggsinformation: Informatör Sinikka Torssonen, Landsbygdsverket, tfn 020 772 5643, fornamn.efternamn@mavi.fi