Uppdatera din landsbygd

Hur ser landsbygden ut där du bor? Hurdan borde den vara? Kolla in idéerna för hur den kan utvecklas, sök finansiering och skrid till verket.

Börja

Vad vill du göra?

Vad är
landsbygdsprogrammet?

Landsbygdsprogrammet, dvs. programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, är ett verktyg avsett att göra landsbygden till en bättre plats. En del av finansieringen är nationell och en del kommer från EU:s landsbygdsfond. Landsbygdsprogrammet gagnar jordbrukare, landsbygdens företag och invånare samt hela Finland.

Läs mer

Vad har åstadkommits inom programmet?

Med hjälp av landsbygdsprogrammet skapas en hållbar grund för arbete samt för framgångsrik, miljövänlig affärsverksamhet och ett bra liv för alla.

Programmets resurser allokeras bland annat till:

Förbättring av miljöns tillstånd

Förbättring av djurens välbefinnande

Utveckling av hembygden

Utveckling av gårdsbruksenheten

Etablering och utveckling av företag

Information och utbildning

Utveckling av olika näringsgrenar

Bioekonomi

Hur går jag till väga?

I utvecklingen av landsbygdens resurser kan sökandena vända sig till kommunernas samarbetsområden för landsbygdsförvaltningen, NTM-centralerna och Leader-grupperna.

Sök kontaktuppgifter

Vet du redan hur du vill utveckla landsbygden?

Sök stöd elektroniskt

faktat ruotsi 01
faktat ruotsi 02
faktat ruotsi 03
faktat ruotsi 04
faktat ruotsi 05
faktat ruotsi 06
faktat ruotsi 07

På landsbygden finns det möjligheter och utrymme att förverkliga idéer

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland bistår företagare och sätter fart på utvecklingen. Tillsammans kan vi medverka till landsbygdens framtid.

Läs mer om utvecklingsprogrammet

Vi finns också här:

Webbplatsen administreras av landsbygdsnätverket som består av aktörerna inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Suomenkielinen sivusto